Juryn på scen

Sedan jag blev klar med min magisteruppsats om subjektiva antagningar har jag sagt och velat, vad jag säger, lägga min undersökning närmare en konstnärlig praktik.
 Närmandet kommer att innebära att jag omarbetar materialet till ett manus möjligt att transponera till en scenisk framställning. Det är ett konstnärligt uttryck jag inte arbetat med tidigare men jag märker jag att mina konstnärliga problemställningar vrider sig den vägen tillbaka till ursprungsmaterialet, texten, replikerna, samtalet, hur juryn samtalade - sig fram från sina individuella åsikter till de gemensamma besluten. Jag  kommer primärt och i huvudsak  undersöka hur förändringarna i samtalen framträder,om det finns vändpunkter, var upprepningarna infaller.  
Min praktiska dragning till långsamma material som det går att klippa, klistra och spika i  har förföriskt lockat mig både med dockteater och leranimationer. Jag kan inte diskvalificera infallen men de förpassar åtminstone temporärt marionettdockorna till idébänken.

Under året 2013-2014 deltar jag i halvfartskursen Performativ kritik som utvecklats i samarbete mellan Fria Seminariet i Litterär kritik ,Konsthögskolan och Stockholms dramatiska högskola.
Till det sammanhanget har jag valt att ta med mig projektet "I dont´t, know I just like it."  Under våren 2013 kommer kursen vara förlagd till STDH.  Det är där mitt arbete kommer att utvecklas vidare på scen