Studio44, 2015

                         
                           "På långt håll och utifrån sett är varje människas liv i dess helhet och mer 
                               markerade drag en tragedi; men i detaljerna går ett lustspel över scenen